Firmapresentasjon

HM Elektro Automatikk AS ble dannet i mars 2004. Firmaet er stiftet av Kåre Helgøy og Bjørn Malde og driver i hovedsak med styring og elektroinstallasjon av småkraftverk.

Vår kontoradresse er på Tjelta i Sola kommune, like i nærheten av Stavanger Lufthavn.

Vi er pr. dags dato 5 ansatte.

Leif Morten Gilje
Tlf.: 98291675
e-mail: leif@hmelektroautomatikk.no

Kåre Helgøy
Tlf.: 98291682
e-mail: kare@hmelektroautomatikk.no

Bjørn Malde
Tlf.: 98291680
e-mail: bjorn@hmelektroautomatikk.no

Kristoffer Espeland
Tlf.: 98291674
e-mail: kristoffer@hmelektroautomatikk.no

Per Olaf Gomsrud
Tlf.: 98261327
e-mail: per@hmelektroautomatikk.no