Firmapresentasjon

HM Elektro Automatikk AS ble dannet i mars 2004. Firmaet er stiftet av Kåre Helgøy og Bjørn Malde og driver i hovedsak med styring og elektroinstallasjon av småkraftverk.

Vår kontoradresse er i Sandnes kommune, like i nærheten av Stavanger Lufthavn.

Vi er pr. dags dato 7 ansatte.

Leif Morten Gilje
Tlf.: 98 29 16 75
leif@hmelektroautomatikk.no

Kåre Helgøy
Tlf.: 98 29 16 82
kare@hmelektroautomatikk.no

Bjørn Malde
Tlf.: 98 29 16 80
bjorn@hmelektroautomatikk.no

Kristoffer Espeland
Tlf.: 98 29 16 74
kristoffer@hmelektroautomatikk.no

Per Olaf Gomsrud
Tlf.: 98 26 13 27
per@hmelektroautomatikk.no

Jon Runar Kotthaus
Tlf.: 93 07 04 96
jon@hmelektroautomatikk.no

Andreas Måland
Tlf: 45 26 79 40
andreas@hmelektroautomatikk.no